Nederlanders vinden schoonheid gevaarlijkOnderzoek brengt beleving van schoonheid in kaart. Nederlanders vinden schoonheid gevaarlijk.

Utrecht, 18 december 2011. Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat schoonheid gevaarlijk kan zijn. ‘Mooi zijn’ of andere zaken die met persoonlijke schoonheid te maken hebben, worden als risicovol beschouwd. Dit blijkt uit een onderzoek naar de manier waarop Nederlanders het fenomeen schoonheid beleven. De meest opvallende uitkomsten zijn verwerkt in een boekje met als titel ‘B-U-T NL, vragen om schoonheid’ en in een serie posters.
Het onderzoek ‘Stiltstaan bij schoonheid’ levert een boeiend en ontroerend overzicht op van de veelzijdige manier waarop Nederlanders schoonheid beleven. Riskant aan schoonheid vindt men vaak de nadruk op uiterlijkheden. Vooral het idealiseren van de vrouwelijke schoonheid kan volgens velen schadelijke gevolgen hebben. Gevaren die hierbij op de loer liggen, zijn verleiding, jalousie, misbruik en arrogantie. Noch mannen, noch vrouwen zien mannelijke schoonheid als iets gevaarlijks. Er is - als het gaat om de rol van schoonheid bij ‘ons mensen’ - sprake van een volstrekte tegenstelling in de perceptie van mannen en vrouwen...

Materiële zaken Ook het creëren van schoonheid door met cosmetische ingrepen te sleutelen aan het eigen lichaam vinden velen gevaarlijk. Daarnaast vormen materiële zaken als kleding en luxe spullen een bedreiging. Het leidt af van de essentie en kan ongezonde hebzucht veroorzaken. Meer aandacht voor innerlijke zaken zien velen als doeltreffend medicijn tegen de verleiding van alle uiterlijkheden. Eén van die innerlijke zaken is het krijgen van kinderen. Als men kinderen heeft, blijkt dat vrijwel altijd bovenaan de lijst staat van de ‘schoonste’ zaken die men ooit in het leven heeft mogen meemaken.
Aan het onderzoek ’Stilstaan bij schoonheid’ namen bijna 1100 Nederlanders deel. Andere vragen die aan de orde kwamen, waren onder meer “Wat is het mooiste dat je het afgelopen jaar hebt meegemaakt?”, “Vond je vroeger andere dingen mooi dan nu?” en “Heb je zelf invloed op de mate van schoonheid in je leven?”. Ook lieten de deelnemers met een afbeelding of een muzieknummer zien wat zij onder schoonheid verstaan.

Het onderzoek naar de beleving van de Nederlander van schoonheid is opgezet door Marius Hogendoorn, specialist en auteur op het gebied communicatieonderzoek. De gegevens zijn verzameld via een online enquête. De uitvoering van het project is ondersteund door twee Nederlandse onderzoekbureaus, NetQ, leverancier van online enquête tools (Utrecht) en Blauw Research, full service onderzoeksbureau (Rotterdam).

Комментарии  

+1 #1 Rayisa Warner 17.01.2012 23:28
Een mooi excuus voor lui mensen.
De rechtere helft van de hersenen is onderdrukt door de rationele linkere. Geen behoefte meer aan de schoonheid dus.
Een echte man gaat juist het gevaar tegemoet.Een uitdaging is dan echt voor een man. Maar ja, als jij zo en zo naar de red-light regelmatig gaat en thuis alleen maar in de koelkast, computer of televisie kijkt - dan hoeft het, natuurlijk niet per se.
Schoonheid moet niet te gek zijn, wat plastische ingrepen en hebzucht betreft, maar onverschillighe id is een discriminatie op basis van ongelijke respect voor onze emotionele en estetische hersenontwikkel ing ten opzichte aan de ratio
+2 #2 Jos de Jong 18.01.2012 15:25
je stelt dat de rechter ratio helft de linker onderdrukt, het is waar dat de ratio belangrijker gevonden wordt. Maar dat er daardoor geen behoefte aan schoonheid is, geloof ik niet zo. Uiterlijke schoonheid van vrouwen is een soort must geworden of een ideaalbeeld,waa raan veel vrouwen moeten voldoen en daarom maar naar de plastisch chirurg gaan. Er wordt een overdreven en bijna dictatoriaal belang gehecht aan het uiterlijk, zie de TV die gedicteerd wordt door domme blondjes. En een uitdrukking, dat een echte man op het gevaar afgaan, ja, klinkt heel stoer, we moeten zeker weer ridders worden.haha. Je schetst een karikatuur dat de huidige man alleen voor de TV, computer zit en bier zuipt. De realiteit is een stuk complexer en verrassender, dus stereotypen passen niet in deze
+1 #3 Rayisa Warner 18.01.2012 15:43
Professor in de Neurology van de Californische Universiteit Brus Miller heeft bewezen, dat de onderdrukkingsf unctie van de linkere helft van de hersenen bevindt zich in de arteriele deel naast de linkere slaap.Alle vrijwilligers van het onderzoek hebben na de uitschakelen daarvan enorme creative en sensuele vermogen gekregen.
neurology.ucsf.edu/.../...

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить