Комментарии

 • Mens wikt, maar God beschikt.

  Подробнее...

   
 • Спасибо за интерес к моим стихам

  Подробнее...

   
 • www.youtube.com/.../ (https://www.youtube.com/watch?v=B9uTIhfbYbU&feature=youtu.be)

  Подробнее...

   
 • Раиса. Спасибо за Ваше обращение. Прикрепляю ссылку на видеоролик-отче т с этого мероприятия.

  Подробнее...

   
 • Хочу поблагодарить Раису Варнер за такие правильные слова. Полностью поддерживаю и согласна с каждым ...

  Подробнее...

Как мелочно ведет себя АмерикаIn een Amerikaanse schriftelijk medium oppert een artikel dat NATO binnen minder dan drie dagen de Baltische Staten overlopen zou kunnen zien door Russische troepen. Goh. Ik denk dat ook. Ik denk ook dat Oost-Siberië binnen een zelfde tijd zou kunnen worden ingenomen door Amerikaanse troepen. Nog beter, dat IS binnen 48 uur zou kunnen worden weggevaagd van haar strongholds en het geclaimde kalifaatsgebied. Door welk groot militair sterk land ook.
Het is van de gekke hoe Amerika zich voortdurend meent te moeten uitspreken over Russische dreiging dan wel Europa's zwakte, dan wel NATO's gaten.

В американских СМИ вырастают статьи, о том, что НАТО в течение менее чем за три дня могут видеть Прибалтику, оккупированную российскими войсками. Уф-ф! Я думаю, что это возможно. Я также считаю, что Восточная Сибирь может быть занята американскими войсками за то же время. Еще лучше, если IS может быть уничтожена в течение 48 часов в местах его оплота в соотвествующих областях Халифата. Неважно, какой большой и сильной военной державой.

Het is van de gekke hoe Amerika zich voortdurend meent te moeten uitspreken over Russische dreiging dan wel Europa's zwakte, dan wel NATO's gaten.
Het land komt maar niet af van zijn anticommunistische houding, hoewel dit communisme allang niet meer heerst. Amerika heeft de verdediging tegen het communisme vervangen door verdediging tegen de Russen in het algemeen. Vreemd. Nagenoeg alle landen in de EU doen zaken met Rusland. Zelfs in weerwil van de sancties. Op alle Europese sporttoernooien zijn Russische teams of atleten tegenwoordig. Met of zonder dope, maar dat geldt evenzeer aan onze kant van het slikgedrag. In veel kunstsectoren is er een voortdurende uitwisseling van interessante exposities of optredens. Menige jonge Rus studeert in de westerse universiteiten en de samenwerking met Russische wetenschappers is legio. We gaan zelfs soms samen de ruimte in.

Это безумие, как Америка постоянно чувствует себя обязанной говорить о российской угрозе или о слабости Европы, о проблемах НАТО. Эта страна просто не в состоянии отказаться от своей антикоммунистической позиции, хотя давно коммунизм давно уничтожен. Америка заменила защиту против коммунизма позицией обороны против русских в целом. Странно. Практически все страны ЕС ведут бизнес с Россией. Даже несмотря на санкции. Все европейские спортивные турниры приглашают сегодня российские команды или спортсменов. С или без допинга, но это также относится и к нам, к нашей тактике поведения принятия всеобщей практики допинга.

Оружие Во многих отраслях искусства существует постоянный обмен интересными экспонатами или спектаклями. Многие молодые люди России учатся в западных университетах , а сотрудничестве с российскими учеными очень велико. Мы даже иногда идем рука об руку в Космосе.

Wat is die niet aflatende drijfveer in Amerika om Russiafoob te zijn? Waarom zouden Russen of Chinezen of Indiërs op het wereldtoneel geen rol mogen spelen. Of heeft het land behoefte aan een constante vijand. Dat bevordert hun wapenexport. Daarmee beïnvloeden zij in zekere zin de politieke stemming in onze EU-landen en impliciet de verkiezingen. Als Rusland in Nederland evenveel aandacht zou krijgen voor verkiezingen als Amerika (elke dag al bijna een half jaar lang) zouden we er spuugzat van worden.

Что это за неустанный Вечный Двигатель Америки, чтобы быть Русофобом? Почему русские или китайцы или индийцы на мировой арене не могут играть определенную роль? Почему только Америка должна быть супердержавой? Или все-таки Америке имеет необходимость в постоянном враге? Это способствует успешному экспорту их оружия. Таким образом, они влияют на политическое настроение в наших странах ЕС и косвенно на выборы. Если бы Российские события в Нидерландах получили равное внимание, подобно тому, которое мы уделяем предвыборной кампании в Америке (каждый день в течение почти полугода), нам бы это давно осточертело.

Van elke zucht en elke toespraak wordt hier kond gedaan, alsof Clinton en Trump het voortdurend over Europa hebben. Het gaat niet eens over Amerika zelf vaak. Zij fulmineren tegen of nemen elkaar de maat als het gaat om Mexicanen, het immigrantenbeleid, de eeuwige belastingen, de kloof tussen arm en rijk, het hebben van revolvers in de keukenla en het we are the greatest tot op het niveau van een weliswaar goede bokser maar tegelijk een sport die geen sport is: elkaar zo snel mogelijk knock-out slaan? In geen enkel beschaafd land zou zoiets sport mogen worden genoemd.

Каждый вздох и каждое выступление Хиллари Клинтон и Трампа постоянно муссируются по всей Европе. Речь идет даже не о самой Америке. Они ругают или унижают друг друга, когда речь идет о мексиканцах, иммиграционной политики, вечных налогах, о пропасти между богатыми и бедными, о праве иметь оружие в кухонном ящике. Они самоуверенно твердят о своем супервеличии или обсуждают боксеров, пусть даже хороших. Но разве можно называть спортом тупое избиение друг друга? Ни в одной цивилизованной стране это не может быть названо спортом!

De kemphanen hebben het niet over Amerika's rol in de wereld als het gaat om terughoudendheid op oorlogsgebied of het opkomen voor mensen met een wat andere levenswijze dan het zeer christelijke Amerika voorstaat. Zij zien niet eens in, dat het een paradox is dat je èn christelijk bent en tegelijk de meest manifeste oorlogsmachine in de wereld sinds 1945. Zij hebben het niet over een wending in het exportkapitalisme en een redelijke economische plek op de wereld van minder bedeelde landen.

ХристосKijk eerst eens of je eigen stoepje schoon is en dan ook nog achter je voordeur.
Претенденты на должность Президента не говорят о роли Америки в мире, когда речь идет о сдержанности в зонах военных действий или о том, чтобы постоять за улучшение уровня жизни людей, живущих с меньшим комфортом , чем Великая Христианская Америка. Они даже не видят, что это парадокс, что нельзя быть гордящиеся своей великой верой в Христа страной и в то же время быть самой очевидной военной машиной в мире, начиная с 1945 года. Они не говорят о повороте в экспорте капитализма и о возможности разумного экономического места в мире для более бедных стран.

Сначала проверьте, не замусорен ли свой собственный порог, а затем смотрите и за вашей дверью. («В чужом глазу соринку вижу, а в своем – бревна не замечаю»)

Geldt dit ook voor Russen, Chinezen en noem maar wat grootmachten? Jazeker, die zijn ook niet allemaal zuiver op de graat. Is Nederland, ons land allerwegen brandschoon als drooggelegd moeras in West-Europa. Wis- en waarachtig niet, maar wij zetten geen cowboyhoed of kozakkenmuts op als het om de rest van de wereld gaat met alle bijbehorende machtsvertoon. We steken hooguit onze spreekwoordelijke vinger op: hé, luister eens naar ons. Aandoenlijk is die positie, maar bij tijd en wijle toch voor luisteren in aanmerking komend. De kabouter trekt wippend de aandacht vanaf zijn paddestoel.
Это также относится и к русским, китайцам и другим властолюбивым странам.

Да, не у всех чисто на кости. («У всех рыльце в пушку».) Нидерланды, Бельгия - разве везде безупречно, как на осушенных болотах в Западной Европе? Но мы в Голландии не надеваем ковбойскую шляпу или казацкую шапку для крутости. Когда дело доходит до демонстрации силы со стороны остального мира, мы можем, максимум, выставить наш пресловутый указательный палец: «Эй, слушайте нас!». Чувствительная позиция, но время от времени все-таки слушатели находятся. Гномик чертовски привлекает внимание, когда он стоит на своем большом грибе.

Wat heeft de wereld van Amerika te leren? Wat heeft de wereld van Rusland, China of India te leren, als ik de volkrijkste of sterkste economieën of legermachten mag noemen? Laat ze hun kennis tonen en hun hulpvaardigheden in plaats van hun spierballen. Ben ik idealist? Welnee. Wetenschapper John Ziman* definieerde wetenschap als publieke kennis. In lijn hiermee werken veel wetenschappers al grensoverschrijdend en als het er soms wat fel aan toegaat nog altijd met woorden in plaats van wapens en het liefst argumenten en bewijzen. Die mentaliteit is realiteit. Zij zou zich nog verder mogen tonen wat mij betreft.

Чему может мир научиться у Америки? А что мир может узнать от России, Китая или Индии, если я могу назвать эти самые густонаселенные и сильнейшие экономически страны, имеющие немалые армии? Пусть Америка покажет свои знания и навыки помощи слабым, а не накачанные анаболиками вооруженные мышцы. Разве я идеалист? Конечно, нет.

Ученый Джон Ziman *, определяет науку, как общественное знание. В соответствии с этим работают многие ученые, пересекая все границы, и если иногда яростно сражаются, то используют слова вместо оружия и предпочитают аргументы и доказательства. Это менталитет реальности. Я бы позволил им идти дальше в такой борьбе.

( * John Ziman is/was een in Nieuw Zeeland geboren natuurkundige, die zich in zijn latere jaren toelegde op de sociale significantie van wetenschap).
(* Джон Ziman - рожденный в Новой Зеландии физик, который сосредоточился на общественной значимости науки в последние годы жизни).

Бен Варнер
Перевод с голландского - Раиса Варнер-Шумак

На сайте

Сейчас 107 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Светлая Память

Светлая Память Ушедшим Любимым

Также читайте