Global Fund voorbeeld van corruptiebestrijding - Global Fund -  пример борьбы с коррупциейTerwijl politici struikelen over het woord corruptie, heeft het Global Fund een unieke methode ontwikkeld om corruptie in ontwikkelingslanden aan te pakken.

STOP AIDS NOW! en het Aids Fonds vinden alle vormen van corruptie onaanvaardbaar en steunen het Global Fund om haar aanpak in de bestrijding hiervan. Corruptie vraagt om een keiharde, realistische en transparante aanpak.

В то время, как политики спотыкаются на слове «коррупция», в GlobalFund

изобретен новый способ борьбы с коррупцией в развивающихся странах.

Течение «Остановить СПИД»и AidsFonds считают все виды коррупции неприемлемыми и поддерживает Глобал Фонд в борьбе против нее.

Коррупция требует жесткого, реалистичного и прозрачного подхода.

Uit eigen onderzoek van het Global Fund blijkt dat in een drietal landen in Afrika het geld van het Global Fund niet goed is uitgegeven of dat er sprake was van corruptie. In totaal kan $34 miljoen aan ontwikkelingshulp niet verantwoord worden.

De afgelopen jaren zijn er ongelooflijke successen geboekt binnen de aidsbestrijding. Het aantal mensen op hiv-behandeling is de laatste vijf jaar verzevenvoudigd tot meer dan 5 miljoen en het aantal nieuwe hiv-infecties onder jongeren neemt sterk af.

Из исследований этой организации стало ясным, что три страны в Африке используют средства Фонда не по назначению и что здесь имеет место коррупция. Речь идет о 34 миллионах долларов.

За прошедшие годы отмечен невероятный успех в направлении борьбы со СПИДом. Количество ВИЧ-инфицированных снизилось до 5 миллионов и количество новых ВИЧ-инфицированных среди молодежи значительно снизилось.

Het Global Fund speelt een cruciale rol binnen de aidsbestrijding. Met meer dan 600 programmas in meer dan 140 landen strijdt het Global Fund tegen de drie meest verwoestende infectieziektes: aids, tuberculose en malaria. Meer dan helft van de mensen op hiv-behandeling krijgt zijn of haar medicijnen via een programma van het Global Fund. Dankzij steun van donoren, waaronder Nederland maar bijvoorbeeld ook Bill Gates, heeft het Global Fund tot op heden $13 miljard uitgegeven.

GlobalFundиграет большую роль в этом успехе в связи с внедрением более 600 программ в 140 странах по борьбе с тремя наиболее опустошительными болезнями - СПИДом, туберкулезом и малярией. Более половины всех ВИЧ-больных получают свои лекарства через программы Фонда. Благодаря поддержке своих доноров, среди которых - Нидерланды и Билл Гэйтс, Фонд потратил на различные программы около 13 миллиардов долларов.

Deze successen boekt het Global Fund met een vooruitstrevende en duurzame manier van ontwikkelingssamenwerking. Dat blijkt onder meer uit de wijze waarop het fonds met corruptie omgaat. Een onafhankelijke inspecteur van het Global Fund doet onderzoek naar corruptie n publiceert de resultaten op de website. De uitkomsten leiden tot een keiharde aanpak. Nu al is een gedeelte van het verdwenen geld teruggehaald en is een aantal betrokkenen gearresteerd.

Этот успех стимулирует большой потенциал и долгосрочный манер сотрудничества в области поддержки развивающихся стран.

Это заметно из способа, которым Глобал Фонд борется с коррупцией.

Независимый инспектор из GlobalFund проводит расследование и размещает его

Результаты на веб- сайте. Последствия ведут к срогому подходу к ситуации. На данный момент часть исчезнувших денег возвращена и виновные арестованы.

De moderne en resultaatgerichte aanpak van het Global Fund inclusief de aanpak van corruptie - speelt een belangrijke rol in het keren van de aidsepidemie. STOP AIDS NOW! en het Aids Fonds vinden dat het Global Fund gesteund moet worden voor de voortvarende aanpak van corruptie.

Современный и результативный подход, включая борьбу с коррупцией, играет важную роль в остановке СПИД-эпидемии.

STOP AIDS NOW! и Aids Fonds считают, что GlobalFund должен быть поддержан в своих начинаниях по борьбе с коррупцией.

Перевод Раисы Варнер-Шумак

Door Aidsfonds, www.allepersberichten.nl