Alles verkeert ooit in zijn tegendeelAlles verkeert in zijn tegendeel is mijn theorie betreffende een wetmatigheid. De natuur kent actie-reactie.

Zet iets onder spanning en er volgt tegendruk. Blijven beide krachten in balans, dan ontstaat er een mooi lijkend evenwicht. Meestentijds overwint één van de twee krachten. Het is het concurrentiemodel van de natuur. Verschillen brengen dynamiek. Alles verkeert in zijn tegendeel is een variant op het actie-reactiemodel van menselijke makerij. Ik geef u twee voorbeelden en zal op gezette tijden nieuwe voorbeelden met u delen.

Lees verder - klik linksonder

Lees meer

mayacalender - warnercommunicatieVoor wie zich zorgen maakt over de maya-kalender. Zoals u op de sheet ziet, kenden de Maya’s een soort bestaanscycli van ruim 5000 jaar. Die 21.12.2012 wordt door hen aangegeven als het einde van de vierde cyclus.

Dat wordt nu uitgelegd door doemdenkers als de einddatum van alles. Maar uit de Maya-teksten blijkt ook dat zij nog veel verder rekenden. Bullit 6 en 7 geven die berekening aan. Het is een tijdvisie meer dan astronomisch ver. Die reeks van al die getallen 13 komt namelijk omgerekend neer op een periode van 2,687 x 10 tot de macht 28 ofwel 2 quintiljoen (dat getal kende u niet eens)  x de leeftijd van het heelal van 13,7 miljard jaar. We kunnen dus volgens de Maya’s nog wel even vooruit. En waarom zouden zij er zo’n verre tijdvisie op na houden, als na periode 4 alles zou zijn vergaan?

Lees meer

Waarom Be-grepen en niet gesynapst?Denken is een betrekkelijk nieuw fenomeen voor mensen. Dit blijkt onder meer uit het gegeven, dat we veel denk-acties nog weergeven met woorden, die afkomstig zijn uit handelingen, uit fysieke bewegingen. In het Nederlands zeggen we: iemand kan iets bevatten. Vat krijgen op iets, is greep krijgen met je handen. Of we gebruiken begrijpen. Grijpen is een handeling om iets te pakken...

Lees meer

Anastasia Goldberg vertegenwoordigt Prins Claus Conservatorium in BangkokAnastasia Goldberg, afkomstig uit Ekaterinburg (correpetitie en primair instrument docent muziek aan het Prins Claus Conservatorium, Groningen) neemt deel aan het “14th International Festival of Music and Dance in Bangkok, Thailand”. Als soliste vertegenwoordigt zij het Prins Claus Conservatorium,

Lees meer